Studijní opora k předmětu Praxe 4. ročníku IS. Studenti sem budou odevzdávat průběžné pracovní verze závěrečné maturitní práce i její definitivní podobu.