Studijní podpora předmětu Informační fondy 2. ročníku IS. Hlavními tématy jsou: bibliografie, katalogy a katalogizace.